Наталія Михайлова
Керівник гуртка, педагог профільної школи образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Педагогічний досвід роботи


Наталія Костянтинівна Михайлова працює в Школі образотворчого мистецтва Рівненського міського Палацу дітей та молоді з 1996 року за сумісництвом, з 2002 року на основному місці роботи. Викладає образотворче мистецтво в молодших класах та академічний цикл (малюнок, живопис, композиція) в 4-х класах Школи. Грамотний та досвідчений педагог працює над розвитком творчих здібностей, предметного і понятійно-образного мислення учнів, спостережливості. Пробуджує естетичні почуття та створює емоційну атмосферу на заняттях, що сприяє розвитку творчої уяви, фантазії та любові до мистецтва.

Метою творчих завдань є відчуття у дітей радості від творчої діяльності, з якою пов'язана емоційна чутливість до прекрасного. Наталія Михайлова вдало використовує між предметні зв'язки, зокрема, можливості літературного та музичного мистецтва, коли твори є не лише фоновим забарвленням, а виступають творами мистецтва, що допомагають більш глибинному сприйняттю.


Тема досвіду

Виховна роль образотворчого мистецтва у формуванні творчої особистості дітей молодшого шкільного віку.

Обґрунтування актуальності досвіду


Психолого-педагогічні дослідження доводять, що творчі здібності людини особливо інтенсивно розвиваються в дошкільному та в молодшому шкільному віці у процесі навчання. Це підтверджують і дослідження Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва та ін. Думки про те, що дитина за своєю психологічною будовою є «вродженим» художником, висловлювали Ф. Лорка, М. Пришвін, Я. Корчак, К. Станіславський, В. Сухомлинський. Так, Сухомлинський писав: «Дитячий малюнок, процес малювання — це частка духовного життя дитини. Діти не просто переносять на папір щось із навколишнього світу, а й живуть в цьому світі, входять в нього як творці краси, насолоджуються цією красою».

Необхідно зазначити підвищену пізнавальну активність дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (6 — 8 років), їх емоційно - психологічну чутливість, почуттєву сприйнятливість до кольору, лінії, форми, ритму, композиції як трансляторів стану та настрою, майже повну відсутність у них жорстких стереотипів. Розвиток естетичних почуттів, накопичення спостережень і вражень збуджують асоціативність, образну уяву, фантазію. Розвивається творче мислення. Адже художньо-творча діяльність — це не просте копіювання дійсності, а художнє її переосмислення через інтенсивну творчу роботу мозку. Сміливість уяви і фантазії є однією із найважливіших якостей творчої особистості. Через малюнок набувається певне вміння відкрито і без страху виражати власні ідеї та почуття. Важливо не упустити цей благодатний для естетичного розвитку вік.

Урахування вікових особливостей дітей має надзвичайно важливе значення для ефективного керівництва їхньою образотворчою діяльністю, розширення художньо-естетичного кругозору, розвитку образного мислення і візуального сприймання, уяви, спостережливості, зорової пам'яті, виховання естетичних почуттів та смаків.

Один з варіантів періодизації дитячої образотворчої діяльності запропонував ще у 20-х роках А. В. Бакушинський:

1) Від 2-х до 4-х років — стадія так званих «кривуль» або «карлючок» (дитячі малюнки складаються з хаотично розміщених ліній та істот "головоніг").

2) Від 4-х до 6-ти років — етап створення перших конкретних зображень, які мають певні деталі (конкретні, так звані «рентгенівські» малюнки, бо дитина малює не те, що бачить, а те, що знає).

3) Від 6-ти до 8-ми років — стадія схематичних малюнків, що складаються з форми та ліній (довільні, розкуті, насичені подробицями зображення, що використовуються дітьми як текстові знаки).

4) Від 8-ми до 12-ти років — етап майже аналітичних, пунктуальних малюнків (зникнення схематичності в малюнках, правдоподібні, але надмірно деталізовані зображення, прагнення максимально точімо відобразити предмети за допомогою контурів або силуетів).

5) Від 12-ти до 15-ти років — період набуття компетенцій щодо об'ємно-просторового зображення предметів (об'єкти, що відтворюються в малюнках, набувають опуклості та вигляду, який у підлітків асоціюється з творами «професійного» мистецтва).

Приблизно в 3-му класі можна спостерігати своєрідну перебудову в дитячій образотворчій діяльності — перехід від схематично-описових малюнків до правдоподібних зображень предметів з наближенням до їхнього реального вигляду.

Взаємозв'язок сприймання творів мистецтва та практичної образотворчої діяльності молодших школярів також відіграє важливу роль у розвитку образного мислення, уяви, зорової пам'яті. За Л. Виготським, «...діяльність уяви залежить від досвіду, потреб та інтересів, в яких ці потреби виражаються».

Формування графічних умінь та навичок не є самоціллю, воно стає засобом, що дозволить дитині відтворити свої почуття, думки, фантазії у самостійній творчій діяльності.

Доцільно давати учням завдання на спостереження за явищами природи, змінами у навколишньому середовищі, рухом об'єктів та ін. Але діти молодшого шкільного віку не малюють з натури, це, скоріше, робота "з приводу" натури.

Поряд із завданнями на вивчення властивостей певного художнього матеріалу та технічних прийомів, необхідні також теми, де учні вільно обирають художній матеріал та засоби вираження (це привчає до самостійності). У несподівано утворених формах (ляпка, відбиток, сплетення ліній) дитина вчиться бачити, виокремлювати художній образ та надає йому завершеного вигляду.

Образ та матеріал у малюнку злагоджено втілюють задум художника. Зміна художніх матеріалів, випробовування нових прийомів підсилюють інтерес до роботи, розвивають руку та око, спонукають робити відкриття. Н. Чистяков говорив про свого учня В. Сєрова. що той «постійно шукав й тому не припиняв розвиватись».

Мистецтво є унікальним засобом формування важливих сторін емоційної сфери, образного мислення, художніх та творчих здібностей дитини. Отже, в житті дитини молодшого шкільного віку, воно може і повинно стати одним із засобів пізнання дійсності, спілкування, взаєморозуміння та самопізнання.

Авторська навчальна програма "Образотворче мистецтво (0-3 кл.)"
З авторською програмою Михайлової Н. К. та іншими програмами Школи образотворчого мистецтва можна ознайомитись нижче, а також на сайті Рівненського міського Палацу дітей та молоді http://pdm.org.ua/navchalni-programy-shkoly-obrazo...


Інноваційні підходи до організації освітньої діяльності, форми і методи здійснення освітньої діяльності

Педагог активно використовує колективні форми роботи на заняттях, метою яких є розвиток творчого потенціалу, навчання дітей процесу роботи та творення в колективі, використання різних технік та матеріалів. Учні створюють прекрасні роботи, які беруть участь у виставках Школи образотворчого мистецтва, конкурсах тощо. Наталія Михайлова розвиває у дітей здатність до самостійного узагальнення зображення пропорцій, об'єму просторового бачення кольору, виразності малюнка.

Михайлова Н. К. постійно вдосконалює свій педагогічний та професійний рівень, використовує індивідуальний підхід до учнів, володіє сучасними освітніми технологіями, методичними засобами та прийомами.


Результати освітньої діяльності

Видані методичні рекомендації «Особливості засобів графічного мистецтва» розроблені для занять з учнями 1–3 класів практично використовуються педагогом як основи формування та розвитку творчих здібностей учнів.

Педагог працює з обдарованими учнями, які беруть участь у конкурсах різного рівня («Космічні фантазії», «Знай і люби свій край» та інші) та стають переможцями.


Відеозаписи занять Михайлової Н. К. на теми "Зображення людини" та "Світлові градації кольору. Світло і тінь."
Відеозаписи ознайомлюють з освітніми технологіями, методиками, прийомами та авторським стилем педагога. Заняття проведені з використанням інтерактивних технологій в умовах активного спілкування з дітьми.

На занятті за темою "Зображення людини. Портрет у профіль" педагог подає методику конструювання портрету людини на основі кола, яка є зрозумілою та доступною для розуміння та відтворення дітьми молодшого шкільного віку.

На занятті за темою "Світлові градації кольору. Світло і тінь" педагог знайомить учнів з можливостями моделювання та побудови декоративної форми за допомогою колірних градацій.

Побудовані за класичною схемою заняття Михайлової Н. К. містять актуальні діалогові та ігрові елементи, завершуються міні-виставкою з взаємоаналізом робіт учнів та їх оцінюванням.
Конспекти занять з образотворчого мистецтва
Представлено розробки занять з предметів «Образотворче мистецтво» та «Композиція» на теми «Цирк», «Портрети друзів», «Автопортрет в народному вбранні».Переглянути
Майстер-класс Михайлової Н. К. в рамках щорічного свята "День розчулення" - "Свято Милування. Перші кроки"
Щорічно Наталія Михайлова бере активну участь у традиційному заході Рівненського міського Палацу дітей та молоді, розрахованому на залучення дошкільня тта дітей молодшого шкільного віку до навчання в структурах закладу.

День розчулення «Свято милування. Перші кроки» – щорічне свято, що проводиться в Рівненському міському Палаці для дітей віком 4-7 років та їхніх батьків. Метою заходу передбачено реалізацію стратегії національно-патріотичного виховання, організація змістовного дозвілля та соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, прищеплення їм культури поведінки, естетичної культури, формування родинних стосунків у сім'ї, розвиток співпраці з батьківською громадськістю, забезпечення творчої соціальної практики наймолодших вихованців Палацу.

Згідно програми Дня розчулення 2018 року діти та дорослі мали можливість відвідати 4 дозвіллєвих зони, в одній з яких, розташованій у фойє закладу, було проведено майстер-клас «Разом будуємо місто». У майстер-класі брали участь дошкільнята та діти молодшого шкільного віку разом із батьками. Фігуративні роботи, що вони виконали з кольорового паперу, картону та із використанням різноманітних художніх матеріалів, були закріплені на заздалегідь підготовленій інсталяції, що імітувала міське середовище.

Наталія Михайлова щорічно бере активну участь в організації майстер-класів до Дня розчулення, розробляє концепцію та тематику заходу, методику та особливості його проведення. Художній майстер-класи Свята Дня розчулення отримують багато схвальних відгуків від батьків, дітей, вихованців ПДМ, а також мешканців міста.

Перегляньте фото-звіт майстер-класу Михайлової Н. К. в рамках «Свята милування»

Фото
Методична розробка "Виховання творчої особистості засобами графічного мистецтва"
Методична розробка ознайомлює з особливостями розвитку творчої особистості дітей молодшого шкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва, а також подає приклади використання елементів інтерактивних та інтегративних технологій при вивченні графічних матеріалів та технік.

Розробка містить методичні коментарі до окремих занять з вивчення графічного мистецтва дітьми молодшого шкільного віку («Зимовий парк», «Світ навколо», «Композиція за мотивами настінних розписів Стародавнього Єгипту»).

У додатках подано орієнтовні навчальні завдання, тематика, техніки та матеріали для занять графікою, а також зразки графічних робіт дітей.

Запропонована розробка висвітлює аспекти роботи з учнями молодшого шкільного віку:

  • Поданий огляд графічних матеріалів, інструментів та технік, специфіки використання тієї чи іншої техніки на заняттях.
  • Проаналізована роль інтерактивних та інтегративних педагогічних технологій при підготовці занять з графіки для дітей 6 — 9 років.
  • Наголошено на важливому значенні музичного супроводу занять, застосування інтерактивних ігор при поясненні окремих завдань, а також використання діалогічного методу (дидактична казка).
  • На основі теоретичного дослідження та вивчення взірців графічного мистецтва, висвітлено методику проведення занять з графіки, зокрема в гуртках художньо-естетичного спрямування
Ознайомитись
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website